ES  |  EN
FÁBRICA DE EMBUTIDOS - ALMACÉN FRIGORÍFICO - SALA DE DESPIECE - MATADERO
Naturalmente Galego
PROXECTO COFINANCIADO:
Productos alimentarios galegos de calidad diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e Internacionalización.
Programa conecta PEME 2014
 
 
Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
Axuda concedida: 93.975,49 €
 
Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)
Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)
 
Entrar »
 
 
© Ramiro Martínez, S.L. Sestelo, nº 1 - Baión 36614 Vilanova de Arousa - Pontevedra (España)